24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Volumetric Rhinoplasty

  • Non permanent solution unless if we use fat injections
  • Office based procedure
  • Local anaesthesia
  • Correction of contour deformities using fillers
  • It is safe and quick
  • Suitable for those who do not wish surgical solutions and need a minor correction