24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Fractional CO2 laser treatment

The gold standard for laser skin resurfacing with cutting edge technology for effective and safe skin rejuvenation. Promotes collagen remodeling with quick down time.

Indications

  • Facial rejuvenation
  • Acne scarring
  • Wrinkles
  • Skin lesions