24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Mini Tummy Tuck

Σε περιπτώσεις εντοπισμένης χαλάρωσης του δέρματος κάτω από τον αφαλό με ή χωρίς τοπικό πάχος.

Indications
Moderate skin laxity mainly on the lower abdomen
Smaller scar and no need for relocation of the umbilicus
When skin redundancy and fat deposits are located at the lower abdoment

    • Local or general anaesthesia
    • One day clinic
    • 5 days recovery time

 

* Aesthetic plastic surgery is performed in well organized and equipped places according to national standards of safety. Although there is a very low incidence of complications in these kind of procedures, the possibility of getting such still exists because of the nature of the speciality and the anesthetic risks.
** Some photographic material has been omitted respecting the privacy of the persons that are involved. If you wish to get further information we suggest to visit the proposed sites.