24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Ογκομετρική Ρινοπλαστική

Πρόκειται για διαμόρφωση του σχήματος της μύτης με επιλεκτική τοποθέτηση ενέσιμων εμφυτευμάτων σε στρατηγικά σημεία.

  • Χωρίς παραμονή
  • Αναισθησία τοπική
  • Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν θέλουν επεμβατικές λύσεις ή παρουσιάζουν ατέλειες σε συγκεκριμένα σημεία, χρησιμοποιούμε υαλουρονικό οξύ, υδροξυαπατίτη ή αυτόλογο λίπος