24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Σχήμα σώματος

Γενετικοί, φυλετικοί, αλλά και διατροφικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την απόκλιση από το ιδανική εικόνα ενός σώματος. Είναι γεγονός επίσης ότι με την πάροδο της ηλικίας παρατηρείται συνήθως μία αργή αλλά σταθερή αλλοίωση του σχήματος του σώματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αύξηση του σωματικού βάρους αλλά και την προοδευτική χαλάρωση των ιστών.

Η τοπική αφαίρεση λίπους, μόνη ή σε συνδυασμό με λιπομεταφορά αποτελούν σήμερα το gold standard των επεμβάσεων, ενώ η διόρθωση προβλημάτων που εμφανίζει η μεσογειακή φιγούρα απαιτεί πιο σύνθετη αντιμετώπιση. Πάντως οι όποιες αποφάσεις αποκατάστασης καλόν είναι να λαμβάνονται όσο το δυνατόν ενωρίτερα, με δεδομένο ότι η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Χαλάρωση προσώπου

Μύτη

Χέρια

Λαιμός