24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Dermabrasion

 This is an ablative treatment

Indications

Severe acne scars and in depth resurfacing

Procedure

  • Skin preparation is required prior to this treatment
  • Restriction from social activities for up to 10 days
  • This is an ablative surgery
  • Local or general anesthesia 

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Aesthetic plastic surgery is performed in well organized and equipped places according to national standards of safety. Although there is a very low incidence of complicationsin these kind of procedures, the possibility of getting such still exists because of the nature of the speciality and the anesthetic risks.

Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας από τις 04/05/2020. Aκολουθούμε τους αναγκαίους και επιβεβλημένους κανόνες για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
+