24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Ear surgery (Otoplasty)

Prominent ears is a deformity regarding the projection of the ear, causing aesthetic concerns to men and women but also very frustrating for children.

• Under local anaesthesia but general anaesthesia is administered to youngsters
• One day clinic
• Big bandage for the first two days
• Recovery time 7 days

**Some photographic material has been omitted respecting the privacy of the persons that are involved. If you wish to get further information we suggest to visit the proposed sites.

Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας από τις 04/05/2020. Aκολουθούμε τους αναγκαίους και επιβεβλημένους κανόνες για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
+