24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Breast Lift & Augmentation

This is a combined one stage operation when the breast is sagging, the existing volume is small and the skin envelope large enough to be stretched with just an implant.

• Vertical short scar mastopexy
• Simultaneous implant augmentation to restore volume
• General anaesthesia
• ODC or overnight hospital stay
• Recovery time 10 days

 

 

BEFORE & AFTER

* Aesthetic plastic surgery is performed in well organized and equipped places according to national standards of safety. Although there is a very low incidence of complications in these kind of procedures, the possibility of getting such still exists because of the nature of the speciality and the anesthetic risks.

Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας από τις 04/05/2020. Aκολουθούμε τους αναγκαίους και επιβεβλημένους κανόνες για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
+