24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Inverted nipples

  • Local anaesthesia
  • Usually congenital condition affecting more than 10% of the general population and causing aesthetic and breast feeding problems.
  • Breast cancer should be excluded before considering surgical correction.
  • One-day clinic
  • Minimal recovery time

BEFORE & AFTER

*Aesthetic plastic surgery is performed in well organized and equipped places according to national standards of safety. Although there is a very low incidence of complications in these kind of procedures,the possibility of getting such still exists because of the nature of the speciality and the anesthetic risks.

Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας από τις 04/05/2020. Aκολουθούμε τους αναγκαίους και επιβεβλημένους κανόνες για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
+