24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Lower Lip Hemangioma

  • Local or general anaesthesia
  • One day clinic
  • Significant post op swelling is expected

BEFORE & AFTER

* Aesthetic plastic surgery is performed in well organized and equipped places according to national standards of safety. Although there is a very low incidence of complications in these kind of procedures,the possibility of getting such still exists because of the nature of the speciality and the anesthetic risks..

Έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας από τις 04/05/2020. Aκολουθούμε τους αναγκαίους και επιβεβλημένους κανόνες για την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας.
+