24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο όρος «πλαστική» έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική λέξη «πλάθω» η οποία σημαίνει δίνω μορφή, διαμορφώνω. Κάθε πλαστική χειρουργική επέμβαση έχει στόχο την αισθητική και τη λειτουργική αρμονία στο πρόσωπο και το σώμα, πάντα με γνώμονα το φυσικό αποτέλεσμα.