24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Λιποαναρρόφηση – Μικροδικτυωτή λιπογλυπτική

Η απάντηση στο πρόβλημα του τοπικού πάχους δίνοντας γρήγορη, μόνιμη και οριστική λύση.

Με την λιπογλυπτική μεταφέρεται λίπος από μια περιοχή του σώματος σε μια άλλη προκειμένου να βελτιώσουμε το σχήμα του σώματος. Είναι η πλέον διαδεδομένη επέμβαση αισθητικής πλαστικής χειρουργικής σήμερα.

  • Είναι η πλέον διαδεδομένη επέμβαση αισθητικής πλαστικής χειρουργικής σήμερα
  • Δεν απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ενώ ο χρόνος επαναδραστηριοποίησης είναι ελάχιστος
  • Γίνεται με τοπική ή τοπική υποβοηθούμενη αναισθησία
  • Έχει μικρό χρόνο ανάρρωσης
  • Αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα του τοπικού πάχους
  • Είναι ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής
  • Δίνει υψηλό ποσοστό ικανοποίησης

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους  αναισθησίας.