24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Mini κοιλιοπλαστική

Σε περιπτώσεις εντοπισμένης χαλάρωσης του δέρματος κάτω από τον αφαλό με ή χωρίς τοπικό πάχος.

  • Με πολύ μικρότερη χειρουργική τομή
  • Με τοπική ή γενική αναισθησία
  • Χωρίς παραμονή στο νοσοκομείο
  • Επαναδραστηριοποίηση μετά από 5 περίπου ημέρες

 

ΠΡΙΝ / ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.