24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Ανόρθωση & Αύξηση Μαστών

Συνδυαστική επέμβαση που απαιτείται όταν ο μαστός είναι πτωτικός, ο όγκος μικρός και το δέρμα πολύ ώστε η τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου ενθέματος δεν φτάνει για να τον γεμίσει. Επιτυγχάνουμε ταυτόχρονη ανόρθωση των μαστών αλλά και αύξηση του όγκου στον ίδιο χειρουργικό χρόνο.

  • Κάθετη μαστοπηξία
  • Με γενική αναισθησία
  • Με ή χωρίς διανυκτέρευση
  • Επαναδραστηριοποίηση σε 10 περίπου ημέρες

Breast Implants by Mentor | Augmentation & Reconstruction

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά  υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.