24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Ανόρθωση Μαστών

Η χαλάρωση και κατ’ επέκταση η πτώση των μαστών μπορεί να εμφανίζεται πρώιμα ή και αρκετά χρόνια μετά από την ενηλικίωση. Παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση μιας τέτοιας κατάστασης εκτός από τη γενετική προδιάθεση είναι ο όγκος των μαστών, η ηλικία, η αυξομείωση του σωματικού βάρους, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός. Η πλαστική χειρουργική μπορεί να αποκαταστήσει το πρόβλημα με μία επέμβαση που ονομάζεται μαστοπηξία ή ανόρθωση των μαστών. Μεταξύ των διαφόρων τεχνικών για αυτή την επέμβαση, επιλογή μας είναι η τεχνική της κάθετης μαστοπηξίας με τις όσο το δυνατόν μικρότερες τομές και τον απόλυτο σεβασμό της λειτουργικότητας του μαζικού αδένα. Θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι  μία επέμβαση ανόρθωσης μαστών δεν προσθέτει επιπλέον όγκο αλλά εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο τότε μπορεί να συνδυαστεί με την προσθήκη ενός ενθέματος στον ίδιο χειρουργικό χρόνο (βλέπε ανόρθωση και αύξηση των μαστών)

  • Με τεχνική κάθετης μαστοπηξίας μικρών τομών
  • Με γενική αναισθησία
  • Με ή χωρίς διανυκτέρευση
  • Επαναδραστηριοποίηση σε 7 με 10 περίπου ημέρες

 

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά  υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.