24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

  • Με γενική αναισθησία
  • Με ή χωρίς διανυκτέρευση
  • Επαναδραστηριοποίηση σε 7 με 10 περίπου ημέρες
  • Απαιτεί συνήθως 2 έως 3 στάδια

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ