24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Ασυμμετρία Μαστών

  • Αφορά σε ασυμμετρία όγκων και σχήματος
  • Με γενική αναισθησία
  • Με ή χωρίς διανυκτέρευση
  • Επαναδραστηριοποίηση σε 7 με 10 ημέρες περίπου

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά  υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.