24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Αιμαγγειώματα Κάτω Χείλους

  • Με τοπική ή γενική αναισθησία
  • Συνήθως δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο
  • Παρατηρείται έντονο οίδημα τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά  υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους αναισθησίας.