24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Γενειοπλαστική

Η αύξηση της προβολής του γενείου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Χρήση ενθεμάτων σιλικόνης
• Με γενική αναισθησία
• Δεν απαιτείται διανυκτέρευση
• Επαναδραστηριοποίηση σε 3 περίπου ημέρες

ή

Χρήση λίπους ή ενέσιμου υδροξυαπατίτη μη επεμβατικά
• Με τοπική αναισθησία

Παράλληλα, προσφέρουμε ψηφιακή μελέτη μετεγχειρητικού αποτελέσματος
• Μελέτη προφίλ προσώπου και ψηφιακός σχεδιασμός ρινοπλαστικής και γενειοπλαστικής επεμβάσεως
• Επιτυγχάνεται προσέγγιση του μετεγχειρητικού αποτελέσματος σε ποσοστό 90 – 95%

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους  αναισθησίας.