24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Δερμοαπόξεση

Το gold standard για τις βαριές ουλές ακμής

  • Απαιτεί προετοιμασία του δέρματος 20 περίπου ημερών
  • Αποκλεισμό από κοινωνικές δραστηριότητες για 6-8 περίπου ημέρες
  • Επεμβατική πράξη
  • Συνήθως με τοπική αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις με υποβοηθούμενη ή και γενική αναισθησία ανάλογα με την έκταση του προβλήματος

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

* Η αισθητική πλαστική χειρουργική πραγματοποιείται σε οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, δεν παύει να ενέχει μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τη φύση της χειρουργικής ειδικότητας ή του τρόπους  αναισθησίας.