24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Αφαίρεση σπίλων (ελιών)

Τι ονομάζουμε σπίλους

Δερματικές βλάβες γνωστές και ως ελιές. Ανάλογα με τη δομή και την προέλευσή τους, κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες όπως μελανοκυτταρικοί, συγγενείς επίκτητοι, χοριακοί, επιδερμικοί, αγγειακοί, θηλωματώδεις, καλοήθεις, κακοήθεις κοκ.

Αίτια εμφάνισης σπίλων
 • η κληρονομικότητα
 • η ηλικία
 • ο χρόνος έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και το ιστορικό εγκαυμάτων αθροιστικά στη ζωή μας
 • ο τύπος του δέρματος
αφαίρεση-ελιάς

Η αφαίρεση των σπίλων δεν δημιουργεί ποτέ κίνδυνο, αντιθέτως η έγκαιρη και χειρουργικά άρτια επέμβαση αποτελεί τη μόνη ασφαλή και αποτελεσματική πρόληψη και ταυτόχρονα θεραπεία των δερματικών νεοπλασιών.

Πόσο αναγκαία είναι η αφαίρεση των σπίλων;

Η προσοχή μας επικεντρώνεται πρωτίστως σε αυτούς που παρουσιάζουν ογκολογικό ενδιαφέρον και που θα πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά, ιδιαίτερα αυτούς που μπορούν να εξελιχθούν δυνητικά σε κακοήθεια και φυσικά σε αυτούς που είναι κακοήθεις. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία αφορά σε αυτούς που, ενώ δεν παρουσιάζουν στοιχεία κακοήθειας, προκαλούν αισθητικό πρόβλημα και των οποίων η αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται με τον πιο άρτιο τεχνικά τρόπο, ώστε να περιορίζεται ή και να εκμηδενίζεται τυχόν σημάδι. Αυτό εξασφαλίζεται με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, με τη χρήση εξειδικευμένων Laser ή συνδυασμό των δύο.

Προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή αντιμετώπιση των σπίλων είναι η κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση, αλλά και ο σχεδιασμός και η επιλογή του τρόπου αφαίρεσης.

Η αφαίρεση των σπίλων σήμερα γίνεται ανώδυνα με τοπική αναισθησία ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια κακοήθειας πραγματοποιείται πάντοτε ολοκληρωμένη χειρουργική εκτομή και ιστολογική εξέταση.

 Η πλειονότητα των μελανοκυτταρικών σπίλων είναι καλοήθεις και συνήθως παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, κάποιοι που χαρακτηρίζονται ως άτυποι ή δυσπλαστικοί σπίλοι μπορεί να εξελιχθούν σε κακόηθες μελάνωμα και σε αυτούς επικεντρώνεται η προσοχή μας, χωρίς να παραβλέπουμε την κατηγορία των λιγότερο επιθετικών δερματικών νεοπλασιών όπως αυτή των βασικοκυτταρικών και ακαθοκυτταρικών καρκίνων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση αποτρέπει την πιθανότητα επέκτασης ή διασποράς και αποτελεί και την οριστική θεραπεία.

Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι αφαίρεσης των σπίλων;
 • ογκολογικοί (κακοήθεις ή δυνητικά κακοήθεις)
 • αισθητικοί
 • λειτουργικοί (λόγω θέσης)
 • το ιστορικό τους

Γιατί η χειρουργική αφαίρεση των σπίλων πρέπει να γίνεται από πλαστικό χειρουργό;
 • για την επίτευξη της μικρότερης δυνατής τομής και την ελαχιστοποίηση της όποιας μετεγχειρητικής ουλής ώστε αυτή να είναι δυσδιάκριτη.
 • για την εξασφάλιση ασφαλών ορίων αφαίρεσης και δυνατότητα αποκατάστασης ελλειμμάτων, ειδικά σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το πρόσωπο, χωρίς τον κίνδυνο παραμορφώσεων.
 • για την ευχέρεια επιλογής μεθόδων.
Ποιοι σπίλοι αφαιρούνται με Laser;

Η αφαίρεση με Laser αφορά μόνο καλοήθεις δερματικές βλάβες και επιφανειακούς σπίλους και οι λόγοι είναι συνήθως αισθητικοί και λειτουργικοί. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ακρίβεια στην αφαίρεση και η απουσία ουλής.

Τι πρέπει να μας ανησυχεί σχετικά με τους σπίλους:
 • νεοεμφανιζόμενοι σπίλοι
 • μεταβολή στο χρώμα
 • η αλλαγή στο μέγεθος
 • ανώμαλο περίγραμμα
 • αίσθηση φαγούρας ή καψίματος
 • όταν αιμορραγούν

Χαλάρωση προσώπου

Μύτη

Τοπικό πάχος

Λαιμός