24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Μη επεμβατική ρινοπλαστική

Πρόκειται για διαμόρφωση του σχήματος της μύτης με επιλεκτική τοποθέτηση ενέσιμων εμφυτευμάτων σε στρατηγικά σημεία.

✔️Χωρίς παραμονή
✔️Αναισθησία τοπική
✔️Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν θέλουν επεμβατικές λύσεις ή παρουσιάζουν ατέλειες σε συγκεκριμένα σημεία
✔️Χρησιμοποιούμε υαλουρονικό οξύ, υδροξυαπατίτη ή αυτόλογο λίπος