24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

Θεραπεία Ραγάδων

Μοιάζουν με ατροφικές ουλές, επηρεάζουν την μεσαία στοιβάδα του δέρματος και προκαλούνται συνήθως μετά από αυξημένη τάση που ασκείται στην περιοχή. Οι αυξομείωση του βάρους, η εγκυμοσύνη, ορμονικοί, φαρμακευτικοί ή και γενετικοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για τον σχηματισμό τους.

Ένα υψηλό ποσοστό γυναικών θα εμφανίσει ραγάδες στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ η χρήση στεροειδών σχετίζεται με την εμφάνισή τους.

Οι ραβδώσεις ή ραγάδες εμφανίζουν αρχικά ρόζ χρώμα που σταδιακά εξελίσσεται σε λευκό.

Η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από το στάδιο εξέλιξής τους. Έτσι σε πρώιμο στάδιο όταν είναι πορφυρές χρησιμοποιούμε laser που εξαλείφουν την ερυθρότητα, ενώ στις ώριμες λευκές η χρήση πιο επεμβατικών laser, όπως το κλασματικό laser CO2, θεωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Όπως σε όλες τις θεραπείες που αφορούν σε ουλές το ποσοστό ανταπόκρισης κυμαίνεται και εξαρτάται από τον αριθμό των συνεδριών όπως και σε συμπληρωματικές συνδυαστικές θεραπείες που τυχών απαιτηθούν.