24ωρη Γραμματεία Ιατρείου 210 6994954

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από 5 έως και 45 λεπτά ανάλογα με την έκταση της περιοχής θεραπείας.