24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

ΑΝΩΔΥΝΟ

Κάθε χτύπημα του laser διαρκεί κλάσματα του δευτερολέπτου. Aυτό σημαίνει ότι δεν θα νιώθετε σχεδόν τίποτα!