24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Nano fat grafting

  • After harvesting and processing fat tissue we inject intradermally the mesenchymal stem cells for skin rejuvenation.
  • The effect of nanofat usually appears with a delay of 4 weeks to 3 months.
  • Topical  anaesthetic cream prior to treatment is applied.